Käyttö- ja toimitusehdot


1.Johdanto 

Tervetuloa Fujifilm Finland:n online-kuvapalveluun, jonka tarjoaa Sinulle Fuji Finland Oy. (jäljempänä "Fujifilm Finland"). Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat Fujifilm Finland kuvapalvelun käyttöä.

2.Tavaramerkki ja tekijänoikeus

Fujifilm Finland ja siihen liittyvä grafiikka, logot ja palvelun nimet ovat Fujifilm Finlandin tavaramerkkejä. Kolmannen osapuolen tavaramerkit, jotka liittyvät tämän palvelun käyttöön, ovat asianomaisen omistajansa omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää mihinkään tuotteeseen tai palveluun liittyvää tavaramerkkiä ilman tavaramerkin omistajan nimenomaista lupaa. Sinun otaksutaan ymmärtävän, että kaikki palvelun myötä käytettävissäsi oleva sisältö ja muut teokset (jäljempänä tämä kokonaisuus "Sisältö") on suojattu tekijänoikeudella tai muilla omistusoikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta monistaa, muuttaa, purkaa, koota, jaella tai esittää minkäänlaista Sisältöä ilman Sisällön omistajan nimenomaista lupaa.

3.Sinun tekijänoikeutesi

Fujifilm Finland kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia. Jos uskot, että tällä palvelulla on loukattu Sinun tekijänoikeuksiasi, ota yhteys Fuji Finland Oy:hyn. Saatuaan vaatimuksesi Fujifilm Finland saattaa poistaa Sisällön, jonka osalta uskot tekijänoikeuksiasi loukatun. Lisäksi Fujifilm Finland saattaa poistaa tilin käyttäjältä, joka on loukannut Sinun tekijänoikeuksiasi.

4.Käyttäjän velvollisuudet

Laiton, sopimaton tai ohjeiden vastainen toiminta tai sisältö, samoin kuin alla mainitut asiat, muodostavat syyn estää pääsysi palveluumme sekä poistaa olemassa oleva materiaali ja jättää toteuttamatta tilauksesi. Tämän palvelun käytön ehtona on, että et saa a)lähettää tai siirtää palveluun millä tahansa tavalla sellaista Sisältöä, joka on laitonta, haitallista, pelottavaa, häiritsevää, halventavaa, epäsiveellistä, sopimatonta, yksityisyyttä loukkaavaa, vastenmielistä tai muuten epämiellyttävää b)lähettää tai siirtää palveluun millä tahansa tavalla sellaista Sisältöä, jonka siirtoon Sinulla ei ole oikeutta c)aiheuttaa minkäänlaista vahinkoa d)väärentää otsikoita tai muuten käsitellä tunnisteita peitelläksesi alkuperäistä Sisältöä, joka on siirretty tämän palvelun kautta e)lähettää tai siirtää palveluun millä tahansa tavalla sellaista materiaalia, joka sisältää viruksia tai muuta tietokoneen käyttökoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan jonkun ohjelmiston toimivuutta f)häiritä (tai yrittää häiritä) tätä sivustoa tai palvelimia tai verkkoja, jotka ovat yhteydessä tähän sivustoon, tai olla noudattamatta näihin sivustoihin liittyviä vaatimuksia, toimintoja, toimintaperiaatteita tai sääntöjä g)esittää kehotuksia laittomuuteen, pahennusta herättävän kielen tai kuvien käyttöön, siveettömyyteen tai pornografiaan tai mihinkään muuhun aineistoon, mikä voisi aiheuttaa siviili- tai rikosoikeudellisia vastuita tai loukata lakia tai asetuksia.

5.Sisällön seuranta

Fujifilm Finland ei tarkasta käyttäjien albumien sisältöä eikä sillä ole mitään velvollisuutta niin tehdä. Kaikki käyttäjän toimittaman aineiston sisältö on yksinomaan kyseisen käyttäjän vastuulla, ei Fujifilm Finland:n vastuulla.

6.Takuulauseke

Tämä sivusto ja kaikki Fujifilm Finland:n tuotteet ja palvelut luovutetaan ja ovat käytettävissä sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Fujifilm Finland irtisanoutuu kaikista takuista ja vastuista, jotka koskevat palvelun turvallisuutta, luotettavuutta, sopivuutta ja suorituskykyä. Käyttäjänä ymmärrät ja hyväksyt, että digitaalisten kuvien tai minkä tahansa muun aineiston siirtäminen Fujifilm Finlandille tai sen palvelun kautta sekä ohjelmiston lataaminen ja käyttäminen tapahtuu sinun omasta harkinnastasi ja omalla vastuullasi ja että ainoastaan Sinä olet vastuussa vahingosta, jotka aiheutuvat tietokoneellesi tai kuvillesi tai johtavat tiedon tai tiedoston menettämiseen tai vahingoittumiseen. Tästä syystä varmuuskopioiden ottaminen on omalla vastuullasi. Fujifilm Finland ei ole kenellekään vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, vaikka Fujifilm Finland:lle olisi ilmoitettu tällaisen vahingon synnyn mahdollisuudesta.

7.Tiedon varastointi ja poistaminen

Hyväksymällä nämä sopimusehdot et saa käyttää enempää tietovarastokapasiteettia kuin on sovittu. Jos ylität ilmoitetun tietovarastokapasiteettisi, sinun on poistettava kapasiteetin ylittävä tietomäärä. Jos käyttäjätilisi ylittää tietovarastokapasiteetin, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sinun on kolmenkymmenen (30) päivän aikana poistettava tietovarastokapasiteetin ylittävä tietomäärä. Jos jätät poistamatta kapasiteetin ylittävän tiedon ajoissa, kirjoitusoikeus käyttäjätilillesi estetään. Fujifilm Finland varaa myös oikeuden poistaa tietoa sinun käyttäjätilisi tietovarastosta siltä osin kuin kapasiteetti on ylitetty. Näissä tapauksissa Fujifilm Finland varaa myös oikeuden estää kokonaan pääsy käyttäjätilillesi ja tarvittaessa poistaa tili ja kaikki siihen liittyvä tallennettu tieto.

8.Käytön säännöllisyys ja käyttämättömyys

Jos et käytä mitään Fujifilm Finland:n palveluita (eli kirjaudu palvelun käyttäjätilillesi) 24 kuukauteen, Fujifilm Finland varaa oikeuden poistaa käyttöoikeutesi ja käyttäjätilisi. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse ennen kuin käyttäjätilisi poistetaan. Kaikki tieto, joka on tallennettu palvelun kautta, säilytetään kolmen (3) kuukauden ylimääräisen ajan ja se voidaan saattaa käyttöösi, jos kirjaudut uutena käyttäjänä entisillä tunnuksillasi käyttäjätilillesi mainitun ajan sisällä.

9.Sovellettava lainsäädäntö

Kaikki tämän palvelun käyttöön liittyvät riita- ja oikeustapaukset ratkaistaan Suomen lakien mukaisesti suomalaisessa oikeusistuimessa.

Fujifilm on perustettu vuonna 1934. Fujifilm on maailman johtava valokuvatuotteiden valmistaja ja tuottaja. Fujikirjat valmistetaan valokuvaprosessilla Fujicolor Crystal Archieve Album-valokuvapapereille ja voit olla varma, että sinun Fujikirjasi on tehty korkeimpia laatustandardeja noudattaen antaen kuvillesi sen ulkoasun kuin ne ansaitsevat.